info
Thank you for visiting our site!

Proiecte educationale

Get in touch today!

Parteneriat Colegiul Național Metalurgic


Considerăm că societatea noastră are nevoie de toată creativitatea de care dispun elevii noştri, de tot simţul lor practic şi de toate aspiraţiile lor de a realiza ceva în viaţă. Ei trebiue să se dezvolte liber, trebuie încurajaţi să îşi pună ideile în practică şi trebuie puşi în situaţii similare celor pe care le vor întâlni în practică.
Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanţii mediului economic, prin crearea unor cadre generale favorabile stabilirii unor parteneriate şcoală – întreprindere. Şcoala şi curriculum-ul ar trebui să ofere un cadru coerent şi flexibil în care cooperarea şi competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să constituie dimensiuni definitorii.